Ordbog

 • A
  • Afdragsfrihed

   Afdragsfrihed er en periode, hvor låntageren kun betaler renter og gebyrer på et lån, men ikke afdrager på selve lånebeløbet.

  • Administrationsgebyr

   Et administrationsgebyr er et beløb, som en långiver opkræver for at dække omkostningerne ved at behandle og administrere et lån.

  • Afdrag

   Et afdrag er det beløb, en låntager betaler til långiveren på regelmæssig basis for at tilbagebetale et lån.

 • B
  • Betalingsservice

   En elektronisk service, der håndterer regningsbetalinger automatisk fra en bankkonto. Betalingsservice sikrer, at regninger bliver betalt til tiden ved at overføre beløbet direkte til modtageren på de aftalte betalingstidspunkter.

  • Betalingsplan

   En betalingsplan er en aftale mellem en låntager og en långiver om, hvordan og hvornår gælden skal tilbagebetales, inklusiv renter og gebyrer.

  • Betalingsanmærkning

   En registrering af en persons misligholdelse af en finansiel forpligtelse, såsom ubetalte regninger eller lån. En betalingsanmærkning kan gøre det sværere at opnå lån, leje bolig, eller indgå andre finansielle aftaler, da det signalerer en højere kreditrisiko for långivere og andre kreditudbydere.

 • D
  • Delbetaling

   En delbetaling er en del af det samlede beløb, som en forbruger betaler tilbage på et lån over en bestemt periode.

  • Debitorrente

   Debitorrente er den rente, som en låntager skal betale på et lån. Denne rente er fastsat af långiveren og er en del af låneomkostningerne.

  • Debitor

   En debitor er en person eller virksomhed, der skylder penge, typisk i form af et lån, til en anden person eller virksomhed (kreditor).

 • E
  • Etableringsomkostninger

   Etableringsomkostninger er de gebyrer og omkostninger, der er forbundet med oprettelsen af et lån, herunder administration, dokumentation og eventuelle garantistillelser.

  • Effektiv rente

   Effektiv rente er den samlede årlige omkostning af et lån, inklusiv renter og gebyrer, udtrykt som en procentdel af lånebeløbet.

 • F
  • Fastforrentet lån

   Et lån, hvor renten er fastsat og uændret gennem hele lånets løbetid. Det sikrer låntager mod stigende renter og giver en fast månedlig ydelse.

  • Fast rente

   Fast rente er en rentesats på et lån, der forbliver uændret i hele lånets løbetid, hvilket giver forudsigelige betalinger for låntageren.

 • H
  • Hovedstol

   Hovedstol er det oprindelige beløb, som en person låner fra en långiver, uden at inkludere renter eller yderligere gebyrer.

 • K
  • Kreditor

   En person eller virksomhed, til hvem man skylder penge. I konteksten af lån, er det institutionen (f.eks. banken), der har ydet lånet.

 • L
  • Lånetilbud

   Lånetilbud er et dokument fra en långiver, der angiver vilkårene for et potentielt lån, herunder rentesats, tilbagebetalingsperiode og eventuelle gebyrer.

  • Lånebetingelser

   Lånebetingelser er de vilkår og krav, som en långiver sætter for at yde et lån, herunder renter, tilbagebetalingsperiode og eventuelle gebyrer

  • Låneaftale

   Debitorrente er den rente, som en låntager skal betale på et lån. Denne rente er fastsat af långiveren og er en del af låneomkostningerne.

 • M
  • MitID

   En digital identifikationsløsning der giver borgere og virksomheder mulighed for sikkert at verificere deres identitet online ved adgang til offentlige og private tjenester.

  • Månedlige afdrag

   Månedlige afdrag er det beløb, en forbruger betaler hver måned for at tilbagebetale et lån over en bestemt periode.

 • O
  • Online ansøgning

   En online ansøgning er en digital formular, som forbrugere kan udfylde og indsende via internettet for at ansøge om lån. Denne proces er ofte hurtigere og nemmere online, da informationen ofte bliver indhentet automatisk, efter man har underskrevet med MitID. En online ansøgning er dog først gældende, når man har skrevet under på den.

 • R
  • RKI

   RKI er Danmarks største register for dårlige betalere. Hvis du er registreret i RKI, kan det være svært at få godkendt lån eller kredit.

  • Rentespænd

   Forskellen mellem den rente, som långiveren betaler for at skaffe kapital, og den rente, som långiveren opkræver låntager.

 • S
  • Stiftelsesomkostninger

   De engangsudgifter, der er forbundet med oprettelsen af et lån, inklusiv gebyrer for papirarbejde, kreditvurdering, osv.

 • T
  • Tilbagebetalingsplan

   En detaljeret plan over, hvordan et lån vil blive tilbagebetalt over tid, inklusiv antal og størrelse af afdrag samt lånets løbetid.

  • Tilbagebetalingsbetingelser

   De vilkår og krav, som långiver fastsætter for, hvordan lånet skal betales tilbage, inklusiv betalingens størrelse, frekvens og varighed.

  • Tilbagebetaling

   Tilbagebetaling er processen med at betale tilbage det beløb, en forbruger skylder på et lån, typisk gennem faste månedlige betalinger.

 • V
  • Variabel rente

   En rentetype, hvor renten på et lån kan ændre sig i løbet af lånets løbetid i forhold til markedsforholdene, og typisk er knyttet til en basisrente plus en margin.

  • Variabel debitorrente

   En rentesats for et lån, der kan ændre sig over tid baseret på ændringer i en reference rentesats, såsom den officielle styringsrente.

 • Å
  • ÅOP

   Et udtryk for de samlede omkostninger ved et lån angivet i procent per år. ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) inkluderer ikke kun renten men også alle gebyrer og andre omkostninger forbundet med lånet, hvilket gør det lettere at sammenligne forskellige lånemuligheder.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
LoanScouter > Ordbog

Seneste nyheder